• Български
  • Русский
  • English

Същност на преобразуването

"Методът за преобразуване на дизеловите двигатели в газови двигатели ( за работа с метан или пропан-бутан) е по оргинален патент на Ен Нано Тех ООД, който позволява връщане на вложената за преобразуване инвестиция за по- малко от 1 година. Предимствата на метода се състоят в следното: - прави се изцяло преобразуване на дизелови двигатели в газови двигатели без да се подменят буталата в двигателния блок, без да се хонингова блока, без да се сменят цилиндровите втулки, без да се подменя разпределителния вал, без да се шлайфа цилиндровата глава, намаляват се разходите за преобразуване на двигателя и се постига екологичен ефект от намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Нов двигател или конвертиране?

Проблемът със замърсяването на въздуха по целия свят е реален и сериозен. Дизел вредни емисии са основен източник на замърсяване в градските центрове по целия свят и има основен принос за глобалното затопляне. Камиони, автобуси, кораби, генератори изгарят милиони литра дизелово гориво дневно. Много страни се стремят към алтернативни горива за намаляване на вредните емисии дизел, особено в градските центрове. Освен това, тъй като цената на суровия петрол продължава да нараства, използването на алтернативни горива, става все по - приложимо.
Сгъстен природен газ (CNG) се превърна в идеалното решение на проблемите с високите цени на петрола и високо ниво на емисиите. Лесно достъпни в много страни от местни източници, че е евтино и с чисто горене. В някои страни, цената на CNG е 1/3 на цената на дизеловото гориво.
Някои страни имат големи запаси от природен газ, но не и технология, за да го използва в двигателите. Превръщането на дизеловите двигатели в газови двигатели на природен газ ще намали зависимостта от чуждестранни горива и ще им помогне да използват богатите природни ресурси на газ. Чрез преобразуване на дизеловите двигатели в газови същите могат да бъдат сертифицирани до ЕВРО 6 / US2010 емисии стандарт.